Liberala skattereformer för bättre företagsvillkor och ökad rättssäkerhet

Motion 2021/22:3968 av Gulan Avci m.fl. (L)

av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3968

av Gulan Avci m.fl. (L)

Liberala skattereformer för bättre företagsvillkor och ökad rättssäkerhet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en helhetsöversyn av fåmansbolagsbeskattningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om personalliggare och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade skatteregler för enskilda näringsidkare och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den skattemässiga regleringen av vinstandelslån och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)