Liberala reformer för bättre hälsa

Motion 2005/06:So470 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Motivering 3

3.1 Skapa förutsättningar för hälsa 3

3.2 Det som kan förebyggas behöver inte botas 3

3.3 Vårdregioner stärker hälsoarbetet 4

3.4 Husläkare för bättre hälsa 4

3.5 Stöd individen att förändra sitt liv 4

3.5.1 Stoppa inte bekämpningen av hiv 5

3.6 Förebygg alkoholskador 6

3.6.1 Barn och ungdomar 6

3.6.2 Graviditet – en drogfri period i livet 6

3.6.3 Trafiken – alkoholfri zon 7

3.6.4 Arbetslivet – alkoholfri zon 7

3.6.5 Slå vakt om alkoholmonopolet 8

3.7 Öka insatserna mot spelberoende 8

3.8 Stärk insatserna mot tobak 9

3.9 En hälsofrämjande skola 9

3.9.1 Skolhälsovård i privat regi 10

3.10 Föräldrarna en resurs för bättre hälsa 10

3.10.1 Folkrörelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)