Liberal flykting- och migrationspolitik

Motion 2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Asylprocessen står inför en av de största förändringarna som genomförts i den svenska asylpolitikens historia. Denna förändring påbörjades redan 1997 och har tagit mycket längre tid än Folkpartiet liberalerna önskat. Efter många års förseningar har nu riksdagen fattat beslut om att Utlänningsnämnden läggs ner och ersätts av tre Migrationsdomstolar och en Migrationsöverdomstol den 31 mars nästa år. Det innebär att vi får en domstolsbaserad asylprocess och samtidigt som den nya processordningen träder i kraft får vi också en ny utlänningslag. Folkpartiet liberalerna har varit pådrivande i frågan om Utlänningsnämndens nedläggning och välkomnar denna nya ordning som vi fått vänta på allt för länge.

Att ge skydd åt människor som tvingas fly för sitt liv eller undan förföljelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)