Lex Sarah i skolan

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S)

av Anders Österberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lex Sarah i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns lex Sarah i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Där görs det gällande att personal har en skyldighet att anmäla sådana missförhållanden som man ser.

Nu är det dags för regeringen att överväga möjligheten att införa en motsvarande ”lex Sarah” för skolans verksamhet.

Som det ser ut idag, med elever som far illa i skolan på grund av kränkningar och mobbning på grund av sexuell läggning hudfärg, religion mm från både lärare och elever och att man ofta i skolan blundar för dessa missförhållanden.

Det kan inte vara så att en enda elev i Sverige ska känna en oro att gå till skolan för att man riskerar att bli kränkt eller mobbad. 

Därför ska det vara så att man lägger ett ansvar på att skolans samtliga personal har en skyldighet att göra en anmälan om ett barn far illa på grund av dessa missförhållanden. Alla elever ska känna att skolan är en verksamhet där man kan få vara den man är eller vill vara utan att känna att man kan bli mobbad eller kränkt för det.

Anders Österberg (S)

Adnan Dibrani (S)

Börje Vestlund (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Büser (S)

Sara Karlsson (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)