Leveranssäker elöverföring

Motion 2005/06:N290 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (c)

av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte införa bestämmelser som snedvrider konkurrensen och slår ut de små nätbolagen.

Straffa inte de små för att de stora inte tagit sitt ansvar

”Våra elnät byggs upp och drivs av pengar från våra kunder. Att då ha avbrottsersättningar som ska betalas tillbaka till kunderna på orimliga nivåer gagnar definitivt inte kunderna. För att säkerställa att nätet blir bättre och därmed avbrotten färre kan inte nätföretagen dräneras på de pengar som behövs till att förbättra näten.

Nivåerna och utformningen av avbrottsersättningen medför att de stora nätföretagen som har en stor skuld till att ny lagstiftning föreslås, får genom förslagets utformning incitament till att ytterligare köpa upp oss små. Det kan väl inte vara utredningens mening?”

Ovanstående är sammanfattningen från ett energibolag i en mindre kommun i vårt land, på ett remissvar till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet om utredningen En leveranssäker elöverföring. Men det är inte det enda energibolaget som framfört sina åsikter om denna utredning och berättat om vilka konsekvenserna blir om detta förslag blir verklighet.

Vi som betjänas av mindre nätbolag vet vilka fördelar vi har av detta. Att veta till vem man skall vända sig när det blir mörk hemma är oerhört värdefullt. Och det brukar sällan dröja särskilt lång tid förrän felet är avhjälpt. Vi vill inte att våra nätbolag skall köpas upp av de stora drakarna i vårt land. Att gå från småskalighet till storskalighet inom detta område tror vi inte gagnar någon. Sårbarheten blir bara ännu större. Det är viktigt att lokalt inflytande kan behållas genom att kommunala bolag och ekonomiska föreningar svarar för de lokala elnäten. Den samlade erfarenheten är att de mindre nätbolaget har en kunskap och lokalkännedom som gör att vi får en snabb och säker hantering när fel uppstår. Därför måste de förslag som regeringen kommer att lägga fram inom detta område innehålla en rimligare syn på avbrottsersättningen så att även mindre elnätsbolag kan fortsätta sin verksamhet.

Stockholm den 30 september 2005

Birgitta Carlsson (c)

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)