Levande skärgård

Motion 2016/17:1665 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta en levande skärgård i en aktiv politik för landsbygdsutveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges skärgård är en unik miljö med sina vackra natur och sitt rika växt- och djurliv. Det är ett hem för många och en vacker miljö för besökare som söker rekreation och naturupplevelser

En förutsättning för en levande skärgård är en bofast skärgårdsbefolkning. För att det ska vara möjligt att även i fortsättningen ge förutsättningar för skärgårdsliv krävs ett antal olika insatser. Fungerande transporter, grundläggande samhällsservice och tillgång till bostäder är exempel på förutsättningar för att människor ska kunna bo kvar året runt. Inte minst krävs en samordning för en fortsatt levande skärgård under hela året.

Det finns stora möjligheter att utveckla skärgården. Det görs genom att värna både skärgårdens natur- och kulturvärden, ett öppet kulturlandskap samt utveckla skärgården för bofasta, företag och besökare. Det är viktigt såväl för de bofasta idag som för att vi i framtiden ska kunna njuta av en levande skärgårdsmiljö.

Mot bakgrund av ovanstående samt behovet av samordnade insatser är det angeläget att regeringen beaktar en levande skärgård som en del i en aktiv politik för landsbygdsutveckling.

 

Eva Lindh (S)

 

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)