Levande landsbygd

Motion 2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2022/23:937

av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Levande landsbygd

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Näringsliv och företagande

Generellt goda villkor för företagande i hela landet

Främjandeuppdrag om ökat landsbygdsperspektiv

Öppna upp för gårdsförsäljning och förenkla reglerna

Förenkla reglerna ytterligare för småskaliga slakterier

Besöksnäringarnas och turismens betydelse

Lika rätt till vår gemensamma natur

Förutsättningar för gruvnäringen

Effektivare tillståndsprövning

Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Bo och bygga

Regellättnader för byggande, strandskydd och riksintressen

Bred utredning om bostadsbyggande på landsbygden

Kommersiell service, samhällsservice och utbildning

Tillräckligt stöd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)
Behandlas i betänkande (24)