Leva livet hela livet

Motion 2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2018/19:2039

av Jan Björklund m.fl. (L)

Leva livet hela livet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en systematisk genomgång av anmälningar om åldersdiskriminering och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt höja gränsen för rätten att stanna kvar i arbetslivet till 71 år och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ökad hälsa på äldre dar bör inarbetas i strategierna för folkhälsopolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera åldersgränserna för screeningprogram och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)