Ledande lärare

Motion 2005/06:Ub534 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

av Torsten Lindström m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

En av de yrkesgrupper som har avgörande betydelse för vår framtid är lärarna. Att ha grundläggande baskunskaper, insikter i samhällets bildningsarv och förmåga att lära nytt är oundgängliga färdigheter i det kunskapssamhälle som redan är här. Om barn och ungdomar ska lyckas i skolan beror i hög grad på lärarnas kvalitet. En central utmaning i skolpolitiken är därför att se till att det finns professionella, kompetenta och engagerade lärare. Den socialdemokratiska regeringens passivitet har lagt grunden för en prognostiserad brist på lärare – och för en lärarflykt som späder på lärarbristen.

Trenden måste vändas. Kristdemokraterna presenterar här förslag för att göra läraryrket än mer attraktivt. Kristdemokraterna föreslår bl.a. en reformering av lärarutbildningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)