Låt staten överta finansieringsansvaret för allmän tjänstgöring

Motion 2018/19:1356 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna avseende finansieringsansvaret för allmän tjänstgöring gällande läkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige lider idag av en brist på läkare. Läkarutbildningen har därför under de senaste åren byggts ut, och många studenter väljer dessutom att studera utomlands för att kunna möta behovet. Men tyvärr uppstår en flaskhals i utbildningssystemet när nyutbildade läkare ska ansöka om AT-platser.

Antalet AT-platser är långt färre än antalet nyutbildade läkare, vilket leder till långa köer i väntan på allmän tjänstgöring. Sjukhusen och landstingen som idag är ansvariga för den allmänna tjänstgöringen saknar i realiteten incitament att arrangera AT-tjänster. Sjukhus i attraktiva regioner där det är lätt att rekrytera personal behöver inte anstränga sig för sin kompetensförsörjning genom att bygga ut antalet AT-platser, och sjukhus i mindre attraktiva regioner tvingas bekosta AT-platser för läkare som sedan inte har som intention att stanna på orten och sjukhuset.

För en mer hållbar situation bör finansieringen av AT-platser flyttas till staten som i sin tur ersätter sjukhusen för AT-platser. Detta skulle ge sjukhusen utökade incitament för att utbilda bort de köer som idag finns. Regeringen bör därför se över finansierings­ansvaret för allmän tjänstgöring gällande läkare.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)