Låt Skåne gå före med att införa kommunal polis

Motion 2016/17:2781 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Skåne gå före och pröva en modell för kommunal polisverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det rapporteras ständigt, inte minst från landsbygden, att polisen har svårt att klara sitt uppdrag eller inte ens finns på plats. Sammanslagning av ledningscentraler, anmälningsupptagning och kommendering av poliser till andra delar av landet har gjort att viktig lokal- och personkännedom tappats. Kriminalpolisverksamheten går på sparlåga. Anmälda brott och förundersökningar skrivs av även när bevisläget är bra. Medborgarnas förtroende för polisen sjunker. Polisernas missnöje gör att många lämnar polisyrket helt.

Detta sker samtidigt som terrorhotet mot Sverige ökat och gränskontroller införts. Samma sak med it-relaterad och organiserad brottslighet. Utanförskapsområdena växer i antal. Tre områden i Malmö, två i Kristianstad, ett i Helsingborg och ett i Landskrona pekas ut bland Sveriges 55 mest utsatta områden. Seved och Rosengård i Malmö har pekats ut bland 14 områden som särskilt prioriterade.

Det är mycket allvarligt. När medborgarna inte längre litar på att polisen kan garantera tryggheten vänder man sig åt andra håll. Kommuner anlitar privata säkerhetsbolag. Medborgargarden kan komma att utvecklas om inget görs. Tilliten i samhället hotas.

För att öka tryggheten och återställa ordningen bör kommuner ges möjlighet att inrätta kommunal polis som ett komplement till den nationella polisen.

Den kommunala polisen ska i första hand arbeta brottsförebyggande genom ökad synlighet i utsatta områden. Den ska kunna utreda och stävja enklare brott och i nära samverkan med skola och socialtjänst arbeta brottsförebyggande. Buset ska stävjas innan det växer sig okontrollerat stort. En särskild, kortare, utbildning för kommunala poliser bör inrättas.

Malmö, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Sjöbo och andra kommuner bör få en egen polis, närmare medborgarna, lokalt styrd under de lokala politikerna. En polis som har kontakt med människorna på plats och inte under perioder plötsligt kommenderas till andra delar av landet. Så kan vi föra polisen närmare medborgarna och återställa säkerhet och trygghet.

Med kommunal polis kan samhället återta kontrollen och låta rikspolisen fokusera på det den är bäst lämpad för: grov och organiserad brottslighet, terrorism och gränsbevakning.

Låt Skåne gå före.

Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)