Låt Nobelmuseet i Karlskoga ingå i den nationella Nobelsatsningen

Motion 2016/17:2553 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, L)

av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera Nobelmuseet i Karlskoga i de nationella satsningar som planeras för att vidareutveckla varumärket Alfred Nobel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alfred Nobel är förmodligen Sveriges internationellt sett starkaste och mest positiva varumärke som för tankarna till fred, forskning och framsteg.

Det är naturligt att Sveriges huvudstad tar ett huvudansvar för Nobelinstitutionen. När nu ett helhetsgrepp tas för att förstärka varumärket Nobel, är det naturligt att också Nobelmuseet i Karlskoga finnas med. Museet är inrymt i Alfreds Nobels forna hem på Björkborns herrgård i Karlskoga. Här finns den historia som ligger bakom Nobelprisets skapande. Här finns den autentiska miljön, det viktiga testamentet, intressant korrespondens och Nobels bevarade laboratorium i full funktion.

Som en följd av att Alfred Nobel reste så mycket och även bodde långa tider i både Frankrike och Italien har inte Björkborn riktigt slagit igenom som den plats som är bärare av Nobels arv. Frågan om Björkborns status finns det faktiskt ett franskt domstolsbeslut på, då det länge var oklart om testamentet skulle hanteras i Frankrike eller i Sverige och det fanns en överhängande risk att hans arv skulle gå till franska staten. Men som en följd av fransk lag fastslogs att en man skall anses bo där hans hästar står stallade. Då Alfred Nobel hade sina tre ryska travhästar på Björkborn fastställde en fransk domare att Nobels hem var i Sverige och Björkborn i Karlskoga.

Det finns flera sätt att tydligt integrera Björkborn i den statliga strävan att dra nytta av och vidareutveckla varumärket Alfred Nobel. Något av det statliga guldregn som kommer att falla över det nya Nobelcentret, när det väl står klart, borde rimligen också gå till driften av Alfred Nobels Björkborn som nu till stora delar står på ideella ben och är helt utan statliga medel.

Det är glädjande och mycket betydelsefullt att staten spelar en så aktiv roll i Nobelfrågorna. Men att ge ett framtida Nobelcenter, som utlovats på Blasieholmen i Stockholm, 30 miljoner per år och inte något till Björkborn, det är inte en rimlig fördelning av resurserna. 

Även om statliga medel skulle vara en viktig signal om att frågan är av nationell betydelse handlar det inte bara om att få staten att öppna plånboken. Det finns en lång rad andra åtgärder som skulle kunna vidtas för att lyfta Björkborn som plats. En idé kan vara att förlägga en programpunkt under prisutdelningsveckan till Karlskoga som skulle göra att priset knyts närmare Alfred Nobel som person. 

Att förflytta diskussionen om de vetenskapliga framstegen till Alfred Nobels eget hem skulle onekligen göra att instiftaren av priset i större utsträckning blev en del av dess nutida utdelning.

Och just det får sägas vara den springande punkten. Alfred Nobel som person och instiftare av Nobelpriset förtjänar att få större utrymme. Om ambitionen är att stärka varumärket Nobel är det nödvändigt.  Vi måste inse att vi över huvud taget inte hade haft något Nobelpris om det inte varit för Björkborn.

Lars-Axel Nordell (KD)

Elisabeth Svantesson (M)

Solveig Zander (C)

Christina Örnebjär (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)