Lärarna – skolans viktigaste resurs

Motion 2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:Ub576

av Jabar Amin m.fl. (MP)

Lärarna – skolans viktigaste resurs

MP1101

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 3

Minskad administration och dokumentation 3

Dokumentation som stöd för lärande och utveckling 5

Dokumentationsförfarandet 5

Nationella prov 6

Provens syfte 6

Forskningsbaserad bedömning 7

Antalet prov 7

Skolväsendets profession 8

Nya arbetsuppgifter med tydliga syften 8

Avlasta lärare från administrativ börda 8

Övrig skolpersonal 9

Pedagogisk personal 9

Bibliotekarier 9

Möjligheter i läraryrket 10

Ökade pedagogiska befogenheter – en ordinationsrätt för lärare 10

Karriärvägar i läraryrket 10

Utvecklingslärare istället för förstelärare 11

Generella kompetensutvecklingsinsatser 11

Förskollärare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)