Lärande för hållbar utveckling i all utbildning

Motion 2013/14:Ub341 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stimulera arbetet med lärande för hållbar utveckling inom all utbildning.

Motivering

2005 till 2014 är ”FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling”, och Unesco leder arbetet inom FN-familjen. Målet med årtiondet är att allt lärande (i utbildningssystemen eller utanför) och all utbildning ska ge kunskaper som stödjer en omställning av samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

I Sverige ska arbetet för hållbar utveckling genomsyra såväl förskolans som skolans arbete. Det har fastslagits i flera läroplaner och styrdokument. Och arbetet hastar. Människans påverkan på naturen och oförmågan att skapa hållbara livsbetingelser socialt och ekonomiskt är tydliga i vår tid. Huvudmän, skolor och lärare behöver bättre förutsättningar att arbeta med elevernas lärande för hållbarhet. Det ska gälla i all utbildning, för att ta vara på människors utvecklingsvilja inte bara i unga år.

Stockholm den 1 oktober 2013

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)