Landsbygdspolitik

Motion 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp)

av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:N388

av Tina Ehn m.fl. (mp)

Landsbygdspolitik

mp312

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Motivering 4

3.1 Gröna utgångspunkter 4

3.2 Definition, bakgrund och nuläge 5

3.3 Administrativ hemvist, inflytande och beskattningsfrågor 7

3.3.1 Beskattningsfrågor 8

3.4 Kultur, utbildning och turism 9

3.5 Gröna jobb, småföretagande och integration 11

3.5.1 Grön omställning 11

3.5.2 Småföretag på landsbygd 12

3.5.3 Mångfald på landet 13

3.5.4 Maten från landet 13

3.6 Klimat samt bränsle- och energiproduktion 14

3.6.1 Mark och mineral 14

3.6.2 Jordbruk och biogas 15

3.7 Social och lokal ekonomi 16

3.7.1 Lokal ekonomi 17

3.8 Service och kommunikation 17

3.8.1 Handel och service 17

3.8.2 Resor 18

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)