Landsbygdslån för egnahem

Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett landsbygdslån bör inrättas för byggande av egnahem på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I vårt land finns resurser och kraft för en näringspolitik och tillväxt som utnyttjar hela Sveriges potential, men detta hämmas nu av bristande bostadsbyggande på landsbygden.

Boende i eget hus är den vanligaste och mest attraktiva boendeformen på lands­bygden. Vi är många som gläds varje dag över att kunna bo i ett eget hem i vacker natur men ännu fler vill ha den möjligheten. Efterfrågan på hus är på många orter större än utbudet och det finns potential för tillväxt i glesbygd. Idag försvåras dock förvärv av befintliga hus eller byggandet av nya hus av bankernas ovilja att ge lån. Detta beror på att marknadsvärdet för hus på landsbygden betraktas som osäkert. Om inget hus har byggts eller sålts på länge finns ingen klar marknad att utgå ifrån. Det gäller även nyproducerade hus, där det förväntade marknadsvärdet många gånger ligger under produktionskostnaden redan när huset är färdigställt.

I Norge löser man detta dilemma med så kallade grunnlån. Via Husbanken ställer staten ut grunnlån som kan ges som bottenlån upp till kravet på eget kapital, men lånet kan också ges som mellankapitalfinansiering, dvs. lån i utrymmet mellan bottenlån i bank och eget kapital.

En levande landsbygd förutsätter att unga familjer har möjlighet att förvärva eller bygga hus för eget boende, förutsatt att de har jobb och inkomster som de långsiktigt kan leva på.

Vi föreslår därför att det införs ett landsbygdslån med samma tekniska uppbyggnad som den redovisade norska modellen. Det innebär att bankväsendet precis som idag svarar för den grundläggande kreditprövningen när det gäller bottenlån och att lands­bygdslånet blir en mellankapitalfinansiering mellan bottenlån och eget kapital.

Så kan vi bidra till en fortsatt levande landsbygd och ge fler möjlighet att förverkliga drömmen att bo i eget hus.

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)