Lämna matavfall

Motion 2021/22:1892 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort kravet på att lämna matavfall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att tvinga människor betala för att samla ihop matavfall och sen transportera detta till avfallsanläggningar är både kostsamt, tidsödande och genomförs med klimatpåverkande transporter.

Idag får den som vill slippa kravet på att lämna matavfall ansöka om dispens, ett bättre system skulle kunna vara att den som verkligen vill lämna matavfall skulle kunna ansöka om att få göra det. 

Bättre vore att personer fick bättre kunskap i att minimera sina matavfall och sitt matsvinn och också lära sig hur man på plats kan ta hand om sitt matavfall i form av komposter m.m. 

De som bor på landsbygden har alla möjligheter att själva ta hand om sitt eventuella matavfall istället för att få betala för att någon ska samlar ihop det och köra miljöskadliga långa transporter till avfallsanläggningar.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)