Läkemedelsförmånernas utformning

Motion 2015/16:388 av Tina Acketoft (FP)

av Tina Acketoft (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utredning av läkemedelsförmånerna i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket på ett sådant sätt att läkemedel mot erektil dysfunktion ska ingå i läkemedelsförmånssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med dagens lagstiftning prövas varje enskilt läkemedel för att bedöma huruvida detta skall inkluderas i läkemedelsförmånerna eller inte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, väger där patientnytta mot samhällskostnaden för läkemedlet. I vissa fall då sjukdomen inte anses allvarlig nog att vara i behov av samhällsstöd, eller när likvärdig men billigare medicin finns tillgänglig, beslutas att läkemedlet inte skall ingå i läkemedelsförmånerna och t ex inte omfattas av högkostnadsskyddet.

Ett av de läkemedel som samhället valt att inte subventionera är t ex läkemedel mot erektil dysfunktion, ED. Skälet bakom detta är att samhället anser att ED inte är en så allvarlig åkomma att man skall subventionera behandling, åtminstone inte med enklare, mer patientvänliga läkemedel, medan man tycks kunna acceptera produkter som skall injiceras. Däremot subventioneras behandling av flera andra sjukdomstillstånd av sk mindre art, som t ex östrogenbehandling vid klimakteriet, nattlig sängvätning, förebyggande behandling av höga blodfetter (något som flera läkare anser bör kunna behandlas via kost och motion) – listan kan göras lång. Det kan anses tämligen säkert att ED har långtgående effekter för många av dem som drabbas och att det höga priset på läkemedlet lett till en utvecklad illegal handel med läkemedlet, vilket orsakar uppenbara risker med farliga kopior och felnyttjande.

I det nuvarande subventionssystemet finns det en tendens att det är allt eller intet. För en del läkemedel där risken för överutnyttjande och felförskrivningar är uppenbara finns det inget sätt att begränsa förskrivning av subventionerat läkemedel. Ett sätt att komma tillrätta med detta problem vore t ex att göra det möjligt att ge endast specialistläkare möjlighet att skriva ut läkemedel inom subventionssystemet för läkemedel mot ED. Det kan också finnas andra metoder för att finna vägar att ha en för samhället restriktiv attityd till att subventionera vissa läkemedel samtidigt som de som uppenbart borde få del av subventionerna inte stängs ute från systemet. Regeringen borde därför få i uppdrag att se över det nuvarande systemet och föreslå förändringar i den riktning som motionen föreslår.

Tina Acketoft (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)