Läkares förskrivningsrätt

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD)

av Christina Östberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för läkares förskrivningsrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har läkare förskrivningsrätt för mediciner livet ut, även efter att de gått i pension. Inte heller prövas läkarens lämplighet efter ålder och de kan också skriva ut medicin till sin praktik eller för eget bruk. De kan skriva ut mediciner även när de inte är i tjänst, till exempel under sjukskrivningar, semestrar och pension, och behöver inte vara i tjänst när medicinen skrivs ut.

Det bör undvikas att läkarna själva eller deras närstående får fördelar som till exempel utskrivna receptbelagda läkemedel eller att dementa läkare utnyttjas på ett sådant sätt att kriminella eller drogberoende får tag i narkotiska läkemedel. Det har visat sig att det är relativt enkelt för till exempel drogberoende att få receptbelagda läkemedel utskrivna av äldre läkare som gått i pension och inte längre är verksamma.

Vi anser att det bör göras en översyn ifall regelverket bör ändras så att läkares förskrivningsrätt automatiskt upphör vid pension eller när man slutar vara i tjänst. Man bör också se över att läkare kan skriva ut receptbelagda mediciner till sig själva och anhöriga utan inblandning av en annan läkare.

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)