Lagstiftning om ägarlägenheter

Motion 2011/12:C316 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omvandla befintliga flerbostadshus till ägarlägenheter.

Motivering

Fördelarna med ägarlägenheter är flera. Det förstärkta ägandeförhållandet ger den boende ett starkt besittningsskydd och ökade möjligheter att göra förändringar i sin bostad. Boendeformen medför också att det blir enklare för den boende att hyra ut sin lägenhet i andra hand, vilket möjliggör ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Flera byggbolag har på uppdrag av både privata och allmännyttiga bostadsbolag börjat uppföra ägarlägenheter.

Dessvärre är nyproduktionen av ägarlägenheter fortsatt låga vilket bromsar utvecklingen av den nya boendeformen och indirekt frigörandet av bostäder i andra boendeformer. För att möjliggöra fortsatt diversifiering på bostadsmarknaden bör regeringen se över möjligheterna att komplettera lagstiftningen på ett sådant sätt att fler hyresrätter eller bostadsrätter kan omvandlas till ägarlägenheter enligt vedertagna principer för omvandling.

Stockholm den 3 oktober 2011

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)