Lagstiftning mot att hetsa till suicid

Motion 2014/15:1689 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot hets till suicid.

Bakgrund

I Australien blev det år 2005 olagligt att använda internet för att hetsa någon att försöka ta sitt liv, eller att främja eller bistå med instruktioner kring en speciell metod för att göra det. Lagen antogs i syfte att ”skydda unga och sköra personer, de som löper störst risk för suicid, från personer som använder internet med ett destruktivt syfte att ge råd eller att hetsa andra att ta sitt liv”. Det sa justitieminister Chris Ellison i ett uttalande. Även i Portugal är det olagligt att hetsa någon att ta sitt liv.

Motivering

Det är lagligt att ta sitt liv, och så ska det vara. Men eftersom det är lagligt går det att hetsa, inspirera och informera om hur man på olika sätt kan ta sitt liv. Så ska det inte vara.

Den tidigare sajten ”självmordsguiden” gav mängder av tips på hur någon som befann sig i en tillfällig svacka kunde inspireras till att ta sitt liv. Efterlevande har kunnat se i personens internethistorik att hen under flera dagar sökt information om olika sätt att ta sitt liv. När en person överväger att ta sitt liv söker hen identifikation på att andra gjort det och att personen därför också kan göra det.

Det borde vara samhällets skyldighet att hjälpa sårbara som under en begränsad tid mår så dåligt att döden ser ut att vara den sista utvägen. Att därför göra som i Australien och göra det olagligt att ge råd eller att hetsa andra att ta sitt liv bör vi även göra i Sverige. Många liv skulle kunna räddas med en sådan lagstiftning.

.

Stefan Nilsson (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)