Lägre bränsleskatt i glesbygden

Motion 2018/19:1874 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att på försök införa lägre bränsleskatt i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll i landet finns det inget fungerande alternativ till bilen för arbetsresor och andra viktiga persontransporter. Att använda koldioxidbeskattning för att minska resor inne i städerna är det idag allt färre som motsätter sig. Det är ett av flera sätt att styra över biltrafik till kollektivtrafik och cykel. Men i de delar av landet där detta är omöjligt bör försök med lägre bränsleskatt prövas. Om bilresandet inte ökar i någon större utsträckning så kan försöket anses vara lyckat då straffbeskattning av glesbygd kan undvikas.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)