Lägre bränsleskatt i glesbygden

Motion 2017/18:1328 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att på försök införa lägre bränsleskatt i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll i landet finns det inget fungerande alternativ till bilen för arbetsresor och andra viktiga persontransporter. Att använda koldioxidbeskattning för att minska resor inne i städerna är det idag allt färre som motsätter sig. Det är ett av flera sätt att styra över biltrafik till kollektivtrafik och cykel. Men i de delar av landet där detta är omöjligt bör försök med lägre bränsleskatt prövas. Om bilresandet inte ökar i någon större utsträckning så kan försöket anses vara lyckat då straffbeskattning av glesbygd kan undvikas.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)