Lägre bensin- och dieselskatt i Norrland

Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna kring sänkt bensin- och dieselskatt i Norrland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Möjligheten att resa med kollektivtrafik ser väldigt olika ut i Sverige. I Norrland och på många andra håll i Sverige är folk beroende av bilen. Att smidigt kunna ta sig till och från jobbet är centralt för att människor ska kunna få ihop vardagen. Arbete får dock inte förknippas med en merkostnad. Det ska löna sig att arbeta, inte kosta.

Många i Norrland drabbas när bensin- och dieselskatter kontinuerligt höjs. I regioner där avstånden är som längst blir både livspusslet och det ekonomiska pusslet svårare att få ihop när avstånd beskattas.

Även konkurrenskraften i Norrland riskerar att drabbas av den höjda bensinskatten. Bensinmackar får allt svårare att gå runt och industrin får höjda omkostnader.

När många saknar alternativ till bilen är det helt fel väg att gå att höja bensin- och dieselskatterna. Därför bör Norrland inte omfattas av samma bensin- och dieselskatter som resterande delar av landet som har bättre förutsättningar gällande alternativ till bilen.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)