Lagförbud mot kvotering och positiv särbehandling

Motion 2010/11:A290 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot kvotering och positiv särbehandling, oavsett grund.

Motivering

Aktiv kvotering och positiv särbehandling vid lika meriter anses av vissa vara ett sätt att öka möjligheterna för en underrepresenterad grupp i samhället. Hela tankesättet att sätta grupper mot varandra, i stället för att se människor som individer är dock felaktigt i grunden. Kvotering innebär tvärtom en allvarlig form av diskriminering mot den som kvoteras bort, oavsett om det gäller diskriminering på grund av kön, ålder eller etnisk bakgrund.

Positiv särbehandling tillåts idag i Sverige vid val mellan personer med samma meriter, exempelvis vid antagning till högskola. Detta leder exempelvis till att ett underrepresenterat kön kan få förtur och att det motsatta könet inte har någon rättvis chans att komma in på den utbildning man önskar. Detta drabbar både män och kvinnor, men siffror visar att ca 80 % av dem som drabbas är kvinnor. Liknande problem kan uppstå vid positiv särbehandling på grund av etnisk bakgrund, men då är det andra grupper som drabbas.

Vid exakt lika meriter bör rimligen lottning tillämpas i stället för att alla som tillhör ett visst kön eller viss etnicitet automatiskt gallras bort. Automatisk bortgallring av en person på grund av ”fel” kön eller ”fel” etnisk bakgrund är inget annat än lagligt sanktionerad diskriminering. I ett rättssamhälle bör detta inte vara tillåtet.

I den svenska diskrimineringslagstiftningen bör därför tas in ett uttryckligt förbud mot all form av kvotering och positiv särbehandling, oavsett om det sker på grund av kön, etnicitet, ålder eller av något annat skäl.

Stockholm den 14 oktober 2010

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)