Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av LSS genomförs.

Motivering

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med svåra fysiska eller psykiska funktionshinder och utvecklingsstörning rätt att få vård, stöd och service. Sedan genomförandet har reformen dock återkommande varit omdiskuterad – inte minst dess tillämpning ute i kommunerna. En dom i Regeringsrätten har exempelvis nyligen slagit fast att det är den kommun där den handikappade vistas som ska betala, inte den kommun där man är folkbokförd. Risken är uppenbar att detta kan resultera i att handikappade kan bli brickor i ett spel, där kommuner träter om betalningsansvaret i försök att föra över kostnaderna till den andra kommunen. En behandling ovärdig ett välfärdssamhälle som det vi har i Sverige. Det är angeläget att en översyn av LSS görs – inte minst när det gäller det mellankommunala kostnadsansvaret.

Stockholm den 23 oktober 2002

Tomas Eneroth (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Lars Wegendal (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)