Lag om bakåtvända bilbarnstolar

Motion 2017/18:248 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en lag om bakåtvända bilbarnstolar för att förebygga risker vid trafikolyckor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Dock finns det inte en lagstiftning gällande bakåtvända bilbarnstolar, trots att det finns stora risker för barn som åker framåtvända innan 4–5 års ålder.

Enligt årets undersökning från NTF ”Barnsäkerhet 2017” visar det sig att 23 % av barn i åldern 2–4 år sitter i antingen bältestol eller bälteskudde istället för baklänges som rekommenderat. Över 50 000 barn sitter enligt studien framåtvänt mellan 0–4 år.

Det finns ofta en okunskap om farorna med framåtvända sitsar innan fem års ålder. Vid en olycka är barnets risker för skador på rygg, nacke och skalle extra stora om barnet åker framåtvänt, för att huvudet är så stort i förhållande till kroppen och nackmusklerna. Den dagen familjen krockar är det barnet som får betala. I många riktigt allvarliga olyckor under åren har flera i bilen dött av sina skador, men det bakåtvända barnet har varit helt oskadd. Just det är många barnfamiljer helt ovetande om.

 Vi anser att regeringen bör se över möjligheterna att införa en lagstiftning om bakåtvänd sits tills barnet fyllt fyra år för att förebygga risker vid trafikolyckor.

 

 

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)