Kvinnors rättstrygghet

Motion 1990/91:Ju632 av Sonja Rembo m.fl. (m)

av Sonja Rembo m.fl. (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:A808 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kvinnors rättstrygghet.

Stockholm den 23 januari 1991

Sonja Rembo (m)

Anders G Högmark (m)

Mona Saint Cyr (m)

Erik Holmkvist (m)

Ulf Melin (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Lars G Ahlström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)