Kvalitetskontroll av behandlingshem

Motion 2005/06:Ju215 av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kategorisera behandlingshem.

Motivering

Vi anser att målet för den svenska narkotikapolitiken måste vara ett narkotikafritt samhälle.

Den nationella narkotikahandlingsplanen som antogs av riksdagen våren 2002 var inte tillräckligt långtgående i vissa avseenden för att uppnå detta mål.

Det finns en flora av olika behandlingshem som används såväl av kommunerna som av kriminalvården. Kriminalvården tecknar vårdavtal på två år. Detta sker givetvis med krav på en viss kvalitet. Uppföljning samt kvalitetskontroll av hemmen under avtalstiden sker inte alltid med den regelbundenhet som man skulle önska.

Hotell och campingplatser låter certifiera sig. För behandlingshem, som har en så viktig uppgift och som ofta dessutom kostar minst lika mycket som ett hotellrum, finns inget liknande system.

Vi föreslår därför att kriminalvården skall upprätta ett uppföljnings- och kontrollprogram för behandlingshem som anlitas av kriminalvården. I detta arbete skall även ingå att kategorisera behandlingshemmen efter behandlingsnivåer, grad av slutenhet, vilken typ av klientel de passar för bäst o.s.v.

Stockholm den 13 september 2005

Maud Ekendahl (m)

Elizabeth Nyström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)