Kvalificerad yrkesutbildning

Motion 2003/04:Ub460 av Annika Qarlsson (c)

av Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fler platser skall inrättas inom KY-utbildningen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att KY-utbildningar skall kunna anpassas efter behov på den lokala arbetsmarknaden.

Motivering

För att ge alla elever större chanser att tillgodogöra sig kunskaperna ska skolan utgå från eleverna och deras behov. Den kvalificerade yrkesutbildningen fyller en viktig funktion för många med den lokala kopplingen och möjligheten till spetskompetens lokalt. Det nära samarbetet mellan kommuner, företag och högre utbildningsanordnare öppnar för spännande utvecklingsprojekt som gagnar alla. Det är lokala och regionala behov som ofta inspirerat till nya KY-utbildningar.

Dalsland är ett rikt landskap, med tillgångar som jord, skog, natur, frisk luft och kreativa människor. Det är ett landskap i förvandling, från ett landskap beroende av sina industrier till en framtid med mer av upplevelser och turism. Från engagerade dalslänningar kommer initiativ, en medveten satsning på turism – en framtidsnäring, som kommunerna i Dalsland, Västsvenska turistrådet och företagen i Mötesplats Dalsland gemensamt satsar på. Det som är det unika med denna utbildning är att den formas efter lokala förutsättningar och behov.

Det är en fantastisk möjlighet att få tillgång till eftergymnasial utbildning utanför de större studieorterna, där det traditionellt är få som studerar vidare. Det är dessutom en enorm utvecklingsmöjlighet både för kommunen och för de lokala företagen när man kan utveckla ett nära samarbete med högskolor och universitet. Det är ett viktigt vägval, både för människorna och samhällsekonomiskt, att satsa på den här typen av kvalificerade utbildningar som en regionalpolitik som ger en långsiktigt kvalitativ effekt. Med fler utbildningsplatser så kan fler lokala projekt genomföras där man tar vara på den kraft som finns bl.a. i Dals-Ed och Dalsland där man satsar för framtiden. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2003

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)