Kungahuset bör omfattas av offentlighetsprincipen

Motion 2013/14:K243 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentlighetsprincipen och kungahuset.

Motivering

Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är grundläggande för vår demokrati, och traditioner som vi kan vara stolta över i Sverige. Till skillnad från andra myndigheter i Sverige gäller inte offentlighetsprincipen kungens och hovets inkommande och upprättade handlingar, vilket är mycket märkligt.

Även om kungens uppgifter idag är begränsade är det orimligt att monarkin inte ska underkastas samma offentlighetsregler som gäller för alla andra myndigheter och skattebetalda samhällsinstitutioner. I sig är det naturligtvis orimligt att någon kan ärva en samhällsposition, men oaktat att uppdraget ärvs så utgör inte heller det något hinder för att offentlighet skall råda som utgångspunkt för hovstaterna.

Kungahuset är en del av den offentliga sektorn och bör behandlas i enlighet med det. Offentlighetsprincipen bör gälla även för kungahuset och Riksrevisionen bör ges bättre möjlighet att granska hur apanaget används.

Stockholm den 30 september 2013

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)