Kulturspridning, m.m.

Motion 1990/91:Kr351 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

av Börje Hörnlund m.fl. (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:A491 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utredning av kulturspridning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fördelningen av resurserna inom
Sveriges Television.

Stockholm den 25 januari 1991

Börje Hörnlund (c)

Per-Ola Eriksson (c)

Kersti Johansson (c)

Göran Engström(c)

Roland Larsson (c)

Gunhild Bolander (c)

Kjell Ericsson (c)

Ivar Franzén (c)

Håkan Hansson (c)

Jan Hyttring (c)

Sven-Olof Petersson (c)

Marianne Andersson

i Vårgårda (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)