Kulturpolitikens möjligheter

Motion 2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m)

av Kent Olsson m.fl. (m)
Sammanfattning

En ny tid kräver en ny kulturpolitik. Sedan riksdagen 1996 senast fattade ett principbeslut om inriktningen av kulturpolitikenhar mycket hänt inom kulturen. Internet är snart var mans dagliga redskap, digital TV kommer snart att finnas i de flesta hushåll och DVD-spelare börjar ta över videons roll. Kulturen har blivit alltmer gränslös. Gästspel av teatergrupper från andra världsdelar, konstutställningar med konstnärer från hela världen och författare från andra språkområden är tillgängliga för alltfler. Vi föreslår en strategi för en mer dynamisk kulturpolitik, en strategi som tar hänsyn till att kulturlandskapet - i Sverige och i världen - förändras i en allt snabbare takt. Staten måste renodla sitt kulturansvar.

Vår utgångspunkt är att staten skall koncentrera sina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)