Kulturpolitik

Motion 2003/04:Kr326 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

av Birgitta Sellén m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2003/04:Kr326

av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Kulturpolitik

1 Sammanfattning

Det svenska samhället har förändrats inom ett flertal områden under de senaste årtiondena. Kulturområdet, och på vilka sätt kulturen yttrar sig, är inte något undantag. Den yngre generationen bidrar med moderna idéer och nya kulturyttringar. Våra många nya svenskar vitaliserar kulturlivet med nya synsätt och intressanta infallsvinklar. För att de nya kulturella formerna ska få ta plats och etableras, är det nödvändigt att kulturpolitiken ger rätt förutsättningar för detta. Människorna måste själva få vara med och forma kulturen. I denna kulturmotion tar Centerpartiet några nya steg i riktning mot dagens och morgondagens kultur.

Idag går en stor del av det statliga kulturstödet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)