Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Motion 1998/99:Kr274 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1998/99:Kr274

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Vad är kultur?

Text och musik: Egil Malmsten 1970-97

- Kan inte mer kultur göra fler människor lyckliga?

- Nej men fler lyckliga människor kan göra mer kultur.

- Måste inte kulturen få berika människornas tillvaro?

- Nej men människornas tillvaro måste få berika kulturen.

- Men nog kan väl ändå människor höjas, om de får del av
kulturen?

- Nej men om fler människor får ge sin del, kan kulturen
höjas.

- Men kulturen är väl ändå till för människorna?

- Jo till men inte för.

- Inte för utan genom människorna är kulturen till.

- Genom den till vilka den når.

- Till den från vilka den hämtas.

- Om genom få till få.

- Om genom fler till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (167)