Kryssningskaj i Visby

Motion 2008/09:T261 av Christer Engelhardt (s)

av Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kryssningskaj i Visby.

Motivering

Turismen har blivit en av de snabbast växande näringarna i världen. Den bidrar starkt till tillväxt och ökad sysselsättning. För Gotland bidrar turismen och besöksnäringen till en positiv utveckling. Antalet besökare från andra länder ökar. För den internationella turismen är världsarvet med hansestaden Visby ett av de mest besökta resmålen.

Men utan tvivel kan betydligt mer göras för att ytterligare öka antalet besökare. Under den gånga sommaren hade Visby 83 kryssningsfartyg inbokade, 73 stycken kom. De tio uteblivna kryssningsfartygen hindrades av blåst och sjöhävning.

En dag i maj månad var det tre kryssningsfaryg med tillsammans 3 700 passagerare som inte kunde lägga till vid Kryssningsstoppet, Visby. Här hade en kryssningskaj förmodligen gjort detta möjligt.

Tallinn, Helsingfors, Stockholm, Kiel, Köpenhamn, de norska fjordarna, Sassnitz med flera bygger alla ut för att trygga och säkra dessa anlöp av kryssningsresenärer.

En kryssningskaj i Visby hade inte bara tryggat och säkrat dessa antal anlöp utan förmodligen skulle den fördubbla antalet kryssningsbåtar, vilket ytterligare skulle bidra till en positiv utveckling för Gotlands turistnäring.

En kryssningskaj är dock en stor investering för en glesbygdskommun som Gotland. Regeringen bör överväga hur en sådan investering ska kunna genomföras, till exempel genom olika samverkansformer.

Stockholm den 1 oktober 2008

Christer Engelhardt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)