Kriminalvården

Motion 2004/05:Ju378 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Sammanfattning

Motionen beskriver några av de kriminalpolitiska utgångspunkter som Vänsterpartiet anser oundgängliga för att föra en diskussion om kriminalvårdens innehåll och utveckling. I motionen berörs olika delar av kriminalvården såsom frivård, häkten och anstaltsvård men också specifika frågor som livstidsstraffets avskaffande, långtidsdömdas och utvisningsdömdas situation.

Vänsterpartiet föreslår också ett införande av möjlighet till halvtidsfrigivning för förstagångsdömda som ett led i strävandet att återinföra denna möjlighet för alla. Frågan om barn till dömda och hur dessa skall få en förbättrad situation behandlas i en fristående motion.

I motionen finns också förslag om att öka möjligheterna till studier på anstalterna och att ansvaret för dessa studier skall flyttas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)