Kriminalisering av prostitution

Motion 1990/91:Ju611 av Charlotte Cederschiöld (m)

av Charlotte Cederschiöld (m)
HIV/aids hotar nu heterosexuella grupper. Unga
heterosexuella flickor är en allt större grupp bland de
drabbade i Stockholm. HIV/aids, liksom många andra
könssjukdomar, emanerar ofta ur prostitution. Drabbas gör
inte sällan helt oskyldiga människor, som inte på något sätt
levt promiskuöst. Ju mer denna farsot sprider sig, desto
större blir risken för helt oskyldiga människor att drabbas.
Även den som lever ett skötsamt liv riskerar att drabbas av
denna dödliga sjukdom. Barn föds med sjukdomen, andra
får den under livet. Gemensamt är att de dör i förtid och
ofta under svåra lidanden.
Vi vet att sjukdomen sprids och ökar bland annat via
prostitutionen. Prostitutionen måste därför stoppas och
minska i möjligaste mån. Det sker inte genom att den i lugn
och ro får fortsätta.
Om prostitution kriminaliseras, såväl kunder som
prostituterade, skulle detta i varje fall leda till en minskning
av dess omfattning, vilket är angeläget innan HIV/aids-
sjukdomen fått ytterligare spridning och fäste bland
ungdomar och andra.
Även om inte kriminalisering skulle leda till att all
prostitution försvann vore ändå en påtaglig minskning en
förbättring som ansvarstagande politiker inte borde säga
nej till.
Den moderata fullmäktigegruppen i Stockholms
kommun har tagit detta ansvar att föreslå kriminalisering av
prostitutionen. Det vore oklokt att vänta med detta beslut
tills alla landets kommuner drabbats av de negativa
effekterna av HIV/aids i en sådan utsträckning att man då
säger att prostitutionen borde ha hejdats för länge sedan. I
denna fråga vore det ödesdigert att drabbas av den så
vanliga svenska sjukan att fatta rätt beslut för sent.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till
kriminalisering av prostitutionen, såväl köpare som säljare,
i enlighet med motionens syfte.

Stockholm den 11 januari 1991

Charlotte Cederschiöld (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)