Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning

Motion 2015/16:1983 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)

av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning både till konsumenter och till enskilda näringsidkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Oseriös telefonförsäljning är ett stort problem för konsumenter, småföretagare och delägare i lantbruks/skogsfastigheter. För att komma åt oseriösa telefonförsäljare måste lagstiftningen skärpas. Krav på skriftligt godkännande av avtal vid telefonförsäljning bör införas och gälla både vid försäljning till konsumenter och till enskilda näringsidkare.

Det svåra med muntliga avtal i samband med telefonförsäljning är att ”köparen” inte har något ”kvitto” på vad som avtalats. Det är i princip omöjligt att veta om de verkligen har fått höra om alla viktiga detaljer i avtalet. Det enda beviset som finns är ofta en ljudfil, där säljaren spelat in när konsumenten tackat Ja. Men vad säljaren lovat vad avser pris och tjänstens innehåll saknas på ljudfilen.

När det gäller försäljning av abonnemang för telefoni och internet är det störst problem för enmansföretagare och personer, som äger del i en skogsfastighet. Småföretagare och delägare i näringsfastigheter har en särskilt utsatt position, eftersom det inte finns någon möjlighet för dem att ansluta sig till Nix-Telefon. De omfattas heller inte av lagreglerna om ångerrätt.

Krav på skriftliga avtal ger den stora fördelen att det inte längre kommer att råda några tveksamheter, om ett avtal slutits och om innehållet i det. Dessutom skulle förtroendet för telefonförsäljningsbranschen öka, när oseriösa företag i denna gallras bort.

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

Staffan Danielsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)