Krav på medlemsavgift

Motion 2019/20:2715 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör ändra i MUCF:s bidragsförordning så att en förening som söker bidrag från myndigheten måste ta ut en medlemsavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ställer inte längre krav på att de föreningar och förbund som erhåller bidrag från myndigheten måste ta ut en medlemsavgift. Det är inte rimligt. I ett medieinslag (SR 9/8-19) rapporterades bland annat om hur ungdomsförbund slopade sina egna medlemsavgifter när MUCF inte längre ställde krav på detta. Ett exempel som nämndes var Sveriges rikaste ungdomsförbund, SSU, som då möjligheten gavs slopade sin tidigare medlemsavgift på 20 kronor. Något som fick till effekt att de kunde höja sin medlemskader från 5 000 personer till 17 000 personer på ett år. En medlemsökning som i sin tur innebar mer bidrag från MUCF…

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att kravet på att ungdomsförening som söker bidrag hos MUCF tar ut medlemsavgift ska återinföras. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)