Krav på lönespecifikation

Motion 2019/20:640 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på lönespecifikation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 19 670 kronor per år; tjänar man däremot mer måste man betala skatt. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala in inkomstskatt för sina anställda. Men det är den enskilde som är ansvarig för att bevisa att skatten har betalats in till skattemyndigheten.

För de flesta anställda är det inget problem att se att detta har skett eftersom inkomstskatten framgår av lönespecifikationen som de allra flesta företag skickar till sina anställda. Av lönespecifikationen framgår hur många timmar den anställde har arbetat och vilken lön han eller hon har fått. Det skall också stå hur mycket som dragits i skatt och hur stor semesterersättningen är.

Inom arbetsrätten finns det ingenting som reglerar rätten till lönespecifikation. Arbetsgivaren är inte enligt lag skyldig att ge arbetstagaren en lönespecifikation. Det kan dock finnas bestämmelser i kollektivavtal som gör att en sådan skyldighet finns. Så samtidigt som anställda inte har någon laglig rätt att få en lönespecifikation, har de en lagstadgad skyldighet att ansvara för att skatten betalas in. För många anställda men särskilt för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, som till exempel sommarjobbare, vikarier och säsongsanställda, kan detta innebära en stor otrygghet.

Lagstiftningen bör ses över i syfte att stärka den enskilde arbetstagarens rätt att få en lönespecifikation som kvitto på att arbetsgivaren har betalat in skatt till skattemyndigheten.

 

 

Mattias Jonsson (S)

Adnan Dibrani (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)