Krav på lärarutbildningen

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)
S3191

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarutbildningen måste innehålla större inslag av olika lärstilar.

Motivering

Varje elev som går ut grundskolan utan att ha fått möjligheter att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper är ett misslyckande.

För sjätte året i rad är det en lägre andel av eleverna i grundskolan som når målen i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk. Det måste vara samhällets ansvar att se till att alla elever som lämnar skolan har fått möjlighet att nå samtliga mål. Krav måste ställas på att lärarutbildningen ska innehålla större inslag av olika lärstilar.

Stockholm den 4 oktober 2012

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat:

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)