Krafttag mot svarta körskolor

Motion 2017/18:3207 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att minska antalet handledartillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svarta körskolor är ett växande problem i stora delar av landet. Genom att mot svart betalning ge körlektioner och registrera sig som handledare åt ett stort antal personer konkurrerar de svarta körskolorna på sikt ut dess lagliga motsvarigheter. Utvecklingen har en negativ effekt på såväl trafiksäkerheten som näringslivsklimatet i stort. Laglydiga företag ska premieras men som situationen ser ut i dagsläget blir situationen för dessa företag allt sämre.

De svarta körskolorna kan till viss del stoppas genom att minska antalet handledar­tillstånd som varje enskild person har rätt till. En sådan ändring skulle minska lönsam­heten för de svarta körskolorna utan att vanliga människor som vill övningsköra drabbas.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)