Krafttag mot lagfartskapningar

Motion 2021/22:591 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagfartskapningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är alltför enkelt att kapa en lagfart i Sverige. En lagfartskapning innebär att någon med förfalskade handlingar blir lagfaren ägare till en fastighet. För den drabbade inne­bär detta givetvis ett stort lidande och ofta både en lång och dyr juridisk process för att få tillbaka lagfarten.

Det finns möjligheter för fastighetsägare att till viss del skydda sig mot lagfartskap­ningar. Sedan 2016 finns möjlighet att som fastighetsägare ansluta sig till Lantmäteriets tjänst ”mina meddelanden” och då elektroniskt få meddelanden om någon ansöker om lagfart på ens fastighet. Att den möjligheten finns är självklart bra, men skyddet mot lagfartskapningar måste vara mycket starkare. Exempelvis bör även de som inte anslutit sig till tjänsten eller har tillgång till en digital brevlåda också informeras i det fall någon ansöker om lagfart på deras fastighet. Det bör även finnas möjlighet att informera anhöriga till en fastighetsägare om någon ansöker om lagfart på en fastighet; det kan exempelvis vara aktuellt om fastighetsägaren bor utomlands.

Regeringen behöver säkerställa att skyddet mot lagfartskapningar stärks.

Magdalena Schröder (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)