Krafttag mot fusk vid Trafikverkets prov

Motion 2017/18:73 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att stoppa fusket vid Trafikverkets olika förarprov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2016 ökade antalet döda i trafiken något då 263 personer avled i trafiken, vilket är tre personer mer än året innan. Även om många av dessa dödsfall är alkoholrelaterade bör det vara en självklarhet att samtliga trafikanter har de grundläggande kunskaper som finns för att få köra ett fordon.

Att ha ett körkort innebär i många fall en större chans till jobb och mer frihet, men det innebär också ett ansvar för sig själv och för personer i ens närhet. För att säkerställa att framtida bilister uppfyller de grundläggande krav som finns för att inneha ett körkort måste samtliga genomgå ett teoretiskt förarprov med 65 frågor hos Trafikverket. Detta innebär att de som önskar ta körkort måste läsa på om hur bilar fungerar, om trafikregler och i övrigt om hur man ska uppträda i trafiken. Detta är naturligtvis både tidskrävande och tråkigt för de allra flesta, varför en svart marknad har vuxit upp med personer som tar upp till 10 000 kronor för att på olika sätt erbjuda godkända prov.

Vittnesuppgifter från Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) visar på att detta är ett högst relevant problem även idag, där personer som helt eller delvis saknat kunskaper efter 19 försök helt plötsligt lyckas med ett mycket väl godkänt kunskapsprov. En särskilt oroande trend visar att det är extra utbrett bland blivande yrkeschaufförer, såsom blivande buss- och taxiförare. En ledande företrädare för STR har som följd av detta gått så långt att föreslå att hela systemet stängs ned tills man funnit en säkrare lösning, då vederbörande anser att det inte är rättssäkert.

Utöver vittnesuppgifter från STR har även trafiklärare trätt fram med liknande uppgifter. Som exempel kan nämnas en intervju i tidningen ”Mitt i Trafiken” där en lärare berättat om en elev som klarade körprov bra men som inte kunde vare sig svenska eller engelska. Enligt läraren gjorde eleven fem prov, ett på sitt modersmål, tre på engelska och det sista på svenska. På det svenska provet slutade det med att vederbörande fick godkänt med 59 av 65 rätt, trots obefintliga kunskaper i det svenska språket, vilket tyder på att eleven haft tillgång till facit. Samma lärare hävdade i intervjun att det varje dag utfärdas körkort på falska grunder.

Redan idag vidtar Trafikverket åtgärder för att minska fusket, och under 2016 upptäcktes ett 80-tal fall av försök till fusk vid kunskapsprovet. I början av 2018 förväntas Trafikverket byta ut dagens provsystem med nya slumpade frågor för varje prov. Detta lär försvåra för fuskare, men det är uppenbart att detta inte räcker. Regeringen bör därför vända sig till Trafikverket och Transportstyrelsen för att finna lösningar på hur det i motionen nämnda fusket kan stoppas, och därefter återkomma till riksdagen med tydliga förslag mot fusket.

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)