Kostnadsfria mensskydd i Sverige

Motion 2021/22:1553 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta möjligheten till kostnadsfria mensskydd till berörda invånare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skottland är först i världen med att som land göra det viktiga steget att erbjuda gratis mensskydd till sina kvinnliga invånare. Det började med gratis mensskydd på skolor och universitet och för inte så länge sedan kom beslutet om gratis mensskydd ska gälla för alla landets kvinnor. Myndigheter har i och med beslutet fått i uppdrag att ansvara för att produkterna görs tillgängliga gratis för de som berörs av lagen.

Vi ser också att fler länder inte beskattar mensskydd och det finns också de som vill slopa momsen.

Mens är en naturlig del av vardagen för hälften av alla människor. Hur mycket det kostar att ha mens skiljer sig och beror på flera faktorer. Men kostnaderna kan bli mycket höga. Samhället behöver bli bättre på att anpassa sig till kvinnors villkor. Tillgängligheten av mensskydd bör vara lika självklar som att det finns toalettpapper på toaletten och mensskydd bör vara gratis. Riksdagen bör tillkännage för regeringen att undersöka möjligheten att införa kostnadsfria mensskydd i Sverige.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)