Kostnader för tv-tittande

Motion 2009/10:K313 av Christer Winbäck (fp)

av Christer Winbäck (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kostnad för tv-abonnemang.

Motivering

Förr i tiden när man innehade ett telefonabonnemang fick man betala en särskild avgift för extra apparater i hushållet. Den var till för att bekosta ”lånet” av apparaten, som på den tiden var Televerkets egendom. Den ströks sedermera, och idag är det fritt fram att köpa och använda så många apparater man vill i ett hushåll. Det är enkelt och smidigt för konsumenten.

Tv-licensen som betalas för att man skall äga rätt att se på television i hushållet, är lika stor oavsett hur många apparater som hushållet innehar. Man kan till och med ha apparater i sommarstuga eller husvagn utan extra tv-licens. Allt för att göra det enkelt och praktiskt för konsumenten.

Men när det gäller distributionsformerna för television via det digitala marknätet eller via parabol är det precis tvärtom. Där gäller det att ta ut så mycket som möjligt och krångla till avtalen mot konsument så att man får betala extra för varje extra liten pryl.

Det borde vara självklart för var och en att när abonnemang eller motsvarande är betalt skall man ha möjlighet till tv-tittande i hela hushållet. Att betala extra för kortabonnemang, korthyror, extra avgifter, är bara ett sätt att sko sig på konsumenterna.

När jag under riksmötet 2007/08 väckte motsvarande motion svarade konstitutionsutskottet i betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet:

Utskottet utgår från att regeringen verkar för att det ska bli lättare för konsumenterna att ta del av tv-utbudet och finner inte anledning att göra något tillkännagivande med anledning av motion 2007/08:K277 (fp). Motionen avstyrks.

Nu har det gått två år och frågan är lika aktuell. Med utskottets motivering senast ”utgår” jag från att utskottet ställer sig bakom intentionerna i motionen, så att riksdagen som sin mening kan be regeringen ser över möjligheten att förenkla och förbättra konsumenternas rätt för framtidens tv-tittande.

Stockholm den 2 oktober 2009

Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)