Kostnader för bortforsling av dumpade bilar

Motion 2021/22:1046 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga behovet av åtgärder för att skydda markägare från kostnader i samband med bortforsling av bilar som har dumpats på deras mark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För något år sedan träffade jag en 82-årig kvinna som bor strax nordväst om Karlstad.

Någon

hade parkerat en bil på hennes mark och sedan lämnat den där. Vid kontakt med polisen

och Kronofogdemyndigheten fick hon rådet att ta kontakt med bilens ägare. Det drog

hon sig dock för eftersom hon inte visste vem ägaren är, med all rätt, för i vissa fall kan

det ju vara kriminella som äger bilen. Att frakta bort den dumpade bilen skulle kosta

1 425 kronor eftersom hon hade sådan tur att den stod öppen, annars hade det kostat

mer. Hon kände det som att kriminella skyddades mer än markägarna.

Den här kvinnan är inte ensam. Bara i Karlstad räknar kommunen med att det

årligen finns 150–200 ärenden som gäller övergivna skrotbilar. Det är ett växande

problem. Det är orimligt att kostnaden för bortforsling av dessa skrotbilar ska bäras av

markägaren.

Om bilen är i så dåligt skick att den räknas som ett vrak kan polisen forsla bort den

men i normalfallet ska man istället kontakta bilens ägare. Det är ju något som många,

liksom kvinnan jag talade med, drar sig för.

Den tidigare skrotbilspremien gav incitament att skrota bilar i stället för att dumpa

dem. Som läget är i dag blir det oskyldiga markägare som får stå för kostnaden att frakta

bort bilar de fått dumpade på sin mark

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)