Kost och motion i skolan

Motion 2005/06:Ub359 av Inger Jarl Beck (s)

av Inger Jarl Beck (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kost och motion i skolan.

Motivering

Fler och fler drabbas i dag av s.k. välfärdssjukdomar. Orsaken kan vi finna i bl.a. för högt socker- och fettintag i kombination med för lite motion. Risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är välkänd. Problemet har ofta påtalats av läkare, skolsköterskor, idrottslärare och andra.

Det finns säkert många skäl till varför barn och vuxna äter fel och för mycket i förhållande till vad de behöver. Till exempel har många barn och ungdomar intressen som inte är fysiskt ansträngande utan stillasittande, som att spela dataspel och surfa på Internet.

Skolan har ett stort ansvar för att utbilda elever i kost och motion. Information och utbildning är viktig redan från första skolåret. Detta innebär att hemkunskapsämnet måste uppvärderas i skolan och hemkunskapslärarnas roll utvecklas och stärkas. Tiden för idrott, alternativt fysisk aktivitet, bör utökas. De som tillhandahåller skolluncher har ett stort ansvar för att näringsriktig och hälsosam kost serveras dagligen. Rätt kost ger dessutom bättre förutsättningar för eleverna till bra prestation i skolarbetet. På skolor där kioskverksamhet bedrivs bör läsk- och godisförsäljning minimeras och ersättas med frukt och andra hälsosamma livsmedel. Det är viktigt att komma till rätta med detta accelererande problem såväl från lokalt som från statligt håll.

Stockholm den 27 september 2005

Inger Jarl Beck (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)