Körtesta förare från 65 år

Motion 2017/18:309 av Stefan Jakobsson (SD)

av Stefan Jakobsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att körtesta förare från 65 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Olyckor i trafiken orsakas mest av de yngre förarna men även de äldre förarna bidrar till trafikolyckor. Inte så många gånger på grund av våldsam körning utan felbedömningar eller synnedsättning som leder till för långsam körning.

Vid ålderns höst så sänks både syn, hörsel och uppfattning och reaktionsförmåga.

Vårt förslag är att man gör en enkel uppkörning och teoritest från 65 år och varje 5 års intervall däremellan för att få behålla sitt körkort. Detta skulle minska olyckorna i trafiken. Många äldre är mycket pigga och alerta och kommer heller inte uppleva några problem med detta. Testet skall vara gratis och statligt finansierat.

 

 

Stefan Jakobsson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-27 Granskad: 2017-09-27 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)